...jeigu buvo pirmas kartas,
paskutinis irgi bus...